Sociala medier

Sociala medier för företagare

 

Bland våra viktigaste sociala medier finns Facebook, Instagram och Twitter och dessa tre kanaler har blivit ett av de viktigaste marknadsföringsverktygen för alla tänkbara företag. Den företagare som inte använder Facebook och/eller Instagram går mist om dyrbar - och gratis - marknadsföring.

Det finns förstås många knep när det gäller reklam sociala medier, många så kallade dos & don'ts och det är just sådant vi kommer att ta upp i den här bloggen. Frågor som kommer att tas upp här handlar om hur man t.ex. når ut till rätt målgrupper; hur man syns tillräckligt men inte för mycket; den korrekta användningen av hashtags och vad för effekter spam kan ge.

Sociala medier kräver kunskap och balans för att vara kraftfulla verktyg, men när man väl behärskar dem är de ovärderliga.